เกี่ยวกับสกุลเงิน

สกุลเงิน

ธนบัตร สหรัฐอเมริกา USD 1 Dollar

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร 


ธนบัตร สหรัฐอเมริกา USD 5 Dollar

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร 
ธนบัตร สหรัฐอเมริกา USD 50 Dollar

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร ธนบัตร สหรัฐอเมริกา USD 100 Dollar

 รูปร่างหน้าตาของธนบัตร


ธนบัตร ยูโรโซน EUR 5 - 50

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร

ธนบัตร สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) GBP 5 - 50 Pounds

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร

ธนบัตร สวิตเซอร์แลนด์ CHF 10 - 1000 Francs

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร  
ธนบัตร ออสเตรเลีย AUD 5 - 100 Dollars

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร 
ธนบัตร ญี่ปุ่น JPY 1000 - 10000 Yen

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร 
ธนบัตร สาธารณรัฐสิงคโปร์ SGD 2 - 10000 Dollars

 รูปร่างหน้าตาของธนบัตร
ธนบัตร ฮ่องกง HKD 10 -1000 Dollars

รูปร่างหน้าตาของธนบัตร

[1]  2  3   Next >>
บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด
231 ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่างซอย 21 กับ 23) ถนนสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6184660-2 แฟกซ์ 02-6184663
www.twelvevictoryexchange.com
 
Copyright © 2009 by Twelve Victory Exchange Co., Ltd. All rights reserved.