เกี่ยวกับเรา

“บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ให้บริการด้วยความซื่อตรง ในราคาที่ยุติธรรม”

SC monney SC monney

พ.ศ. 2548

ก่อตั้ง บริษัท เอส.ซี. เซอร์วิส อี จำกัด
เปิดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่ถนนประดิพัทธ์เป็นแห่งแรก

พ.ศ. 2550

ได้ขยายกิจการเปิด บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการที่ศุนย์การค้าเจเจมอลล์ ตลาดนัดติดแอร์ที่สวนจตุจักร

พ.ศ. 2553

เดือนสิงหาคม ได้เปิด บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (ทองหล่อ) จำกัด
เพื่อรองรับธุรกิจและนักธุรกิจในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

พ.ศ. 2553

เดือนพฤศจิกายน บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (ภูเก็ต) จำกัด
เพื่อให้บริการนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต

พ.ศ. 2554

ได้ขยายกิจการเปิดสาขาที่ 5 ในนามบริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน (ป่าตอง) จำกัด เพื่อให้บริการนักธุรกิจ และ นักท่องเที่ยวที่ “เดอะ ซิกท์ ภูเก็ต” ไลฟ์สไตล์ช็อปเฮ้าส์แห่งแรกบนหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี และพร้อมให้บริการท่านอย่างดีที่สุด ดำเนินการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านนี้เป็นอย่างดี


บริหารงานโดย

คุณ ชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ ประธานกรรมการ

คุณ ประเสริฐ ลีละบรรยงค์ รองประธานกรรมการ

บริษัทเริ่มก่อตั้งโดยเปิดให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ที่ถนนประดิพัทธ์เป็นแห่งแรก โดยใช้ชื่อ บริษัท อัญชลี จำกัด ก่อนเปลี่ยนเป็น บริษัท เอส.ซี.เซอร์วิส อี จำกัด ในปี 2545 และได้เปลี่ยน เป็น บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด จวบจนปัจจุบัน

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการขยายสาขาเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ขณะนี้บริษัทมีสาขาในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยวถึง 12 สาขา แต่บริษัทคงยังมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาไปยังสถานที่ที่มีศักยภาพมากขึ้นในอนาคตรวมถึงปรับปรุงระบบการทำงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด


“เราให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปี่ยมด้วยคุณภาพระดับโลกแก่ลูกค้าทุกกลุ่มในอัตราการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด”


จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ รวมถึงตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาและการค้าพาณิชย์ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค และการก้าวเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในอนาคต


หลักการในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีหลักการที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสให้บริการด้วยความซื่อตรงในราคายุติธรรมและเชื่อถือได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ สังคม ปฏิบัติตามกฏหมาย รวมถึงข้อบังคับของทางการ โดยคำนึงถึงชื่อเสียงและบทบาทองค์กรในการเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด
231 ถนนประดิพัทธ์ (ระหว่างซอย 21 กับ 23) ถนนสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-6184660-2 แฟกซ์ 02-6184663
www.twelvevictoryexchange.com
 
Copyright © 2009 by Twelve Victory Exchange Co., Ltd. All rights reserved.